H1 den H6’ya başlık etiketleri

Eklenme Tarihi: 08-12-2015
Ekleyen: Hakan AYDIN

<h1> den <h6> ya başlık etiketleri: Sayı azaldıkça yazı büyüklüğünde artış olmaktadır.


Buradaki <h1>...</h1> en büyük başlığı, <h6>...</h6> ise en küçük başlığı gösterir. H ile kullanılacak parametrelerden birisi “align”parametresidir.Align parametresi, left (sola hizala), center(ortala), justify(iki yanayasla) değerlerini alabilir.

<h1>Başlık 1</h1>                              
<h2>Başlık 2</h2>
<h3>Başlık 3</h3>
<h4>Başlık 4</h4>
<h5>Başlık 5</h5>
<h6>Başlık 6</h6

Ekleyen: Serdar Civelek