Askerlik Durumu Sorgulama Uygulaması

Eklenme Tarihi: 02-03-2016
Ekleyen: İshak Hakan Özer

Cinsiyet ve doğum yılında göre askere gidip gidemeyeceğini sorgulayan C# uygulaması.


Proje dosyaları indirmek için tıklayın.

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int DYili, Yas;
            string Cinsiyet;//
            DYili = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
            Cinsiyet = comboBox1.SelectedItem.ToString();//combobox ta seçilen
            //yazıyı cinsiyet değişkenine aktar.
            Yas = DateTime.Now.Year - DYili;//şimdiki yılı al ve
            //girilen doğum yılından çıkararak yaşı hesapla
            if (Yas < 21)
   
                label4.Text = "Yaşınız küçük";
            else if (Cinsiyet == "Erkek")
            {
                label4.Text = "Haydi Askere";
                label4.BackColor = Color.Green;
            }

 

            else if (Cinsiyet == "Kadın")

                label4.Text = "Kızlar Askere Gidemez";
            

        }