ASP.NET Visual C# ile Başlangıç, Bitiş ve Artış Miktarı Değelerini Kullanıcının belirlediği for Döngüsü

Eklenme Tarihi: 03-03-2016
Ekleyen: Hakan AYDIN

Başlangıç, Bitiş ve Artış Miktarı değelerini kullanıcının belirlediği for döngüsü.


 

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    int Baslangic, Bitis, Artis;//değişken tanımlamaları yapıldı
    Baslangic = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
    Bitis = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
    Artis = Convert.ToInt16(TextBox3.Text);
    for (int i = Baslangic; i <= Bitis; i += Artis)
    //i baslangic değerinden basla, bitis değerinden küçük veya
    //eşit olduğu sürece devam et ve her seferinde artis kadar
    //i değerini artır.
      ListBox1.Items.Add(i.ToString());
  }