Ubuntu’da Terminal Kullanarak Ağ Ayarları - ifconfig

Eklenme Tarihi: 16-04-2016
Ekleyen: Hakan AYDIN

Unix/Linux işletim sistemlerinde terminal kullanarak ağ yönetimini ifconfig ile yapılır. ifconfig komutu interface configuration ifadesinden türetilmiştir. ifconfig komutu;


  • ağ yapılandırma bilgilerini öğrenmek için,
  • ip yapılandırması için,
  • ağ donanımlarını etkinleştirmek yada kapatmak için kullanılır.

Terminalde ifconfig yazarak bilgisayarınızda bulunan ağ aygıtlarını ve özelliklerini listeleyebilirsiniz.

Listenilen Ağ donanımlarının çalışmasını sonlandırabilir yada başlatabilirsiniz. Bunun için ifconfig ile birlikte up veya down kulanılır. Örneğin yukarıda wlp4s0 ağ donanımının durdurulmasını sağlayalım.

ifconfig wlp4s0 down

Ağ aygıtını başlatmak için ise şu komut yazılır;

ifconfig wlp4s0 up

Aynı ağ donanımına IP atamak için ise;

ifconfig wlp4s0 192.168.1.21

Aynı ağ donanımına ağ maskesi atamak için ise;

ifconfig wlp4s0 255.255.255.0

Aynı ağ donanımına broadcast yayın IP adresi atamak için ise;

ifconfig wlp4s0 192.168.1.255

Ağ donanımına ip, ağ maskesi, broadcast ip atamak için;

ifconfig wlp4s0 192.168.1.21 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

Ağ donanımının MTU argümanını değiştirmek için. MTU ağ donanımının iletimi için belirlenen maksimum paket sayısını belirler.

ifconfig wlp4s0 mtu 1000

Ağ donanımının MAC adresini değiştirmek için;

ifconfig wlp4s0 hw ether AB:AB:BC:BD:CE:CF