PHP - Veri Tabanına Resim Ekleme-Çekme

Eklenme Tarihi: 17-05-2016
Ekleyen: Burak Bayrak

AŞAMA-1
Öncelikle Veri Tabanı bağlantısı oluşturacağımız baglanti.php sayfasını hazırlayalım.baglanti.php -->
 

$bagno=mysql_connect("localhost","root","");
$vt=mysql_select_db("Veri Tabanı Adı",$bagno);  

baglanti.php sayfası bu kadar.
---------
AŞAMA-2

resim ekleme işlemini yapacağımız resimekle.php sayfasını oluşturalım.
resimekle.php-->
Öncelikle Form Sayfası Oluşturalım. 

<form action=" " method="post" name="form1" enctype="multipart/form-data"> // Kalın Harflerle yazılı kod bölümü kesinlikle bulunması gerekiyor.

<input type="file" name="images/> 
<input type="submit" name="Kaydet" Value="Kaydet"/>
</form>

 

AŞAMA-3

Şimdi Resimi Veri Tabanına Kayıt Etmemiz için gereken kod bölümüne geçiyoruz.

 

<?php
include('baglanti.php'); // veri tabanı bağlantısı oluşturdugumuz sayfayı resimekle.php sayfasına çağırıyoruz.

if($_POST)
{
  if($_FILES["images"]["size"]<1024*1024)  /// Resim Boyutunun 1 Mb ve daha az olması. (isteğe göre arttırılır.)
     {

    if($_FILES["images"]["type"]=="image/jpeg" or "image/jpg") ///Eklenecek resim uzantısının jpeg/jpg olma şartı)
      {
      
      $dosya_adi=$_FILES["images"]["name"];
      $yenile=array("as","re","ca","cu","ka","le","ca"); // aynı isimde dosya olmaması için.
      $uzanti=substr($dosya_adi,-5,5); //resimin uzantısını çekmek için. 
      $sayi_tut=rand(1,9999); //Resim adı aynı olmaması için 1 ile 9999 arasında rastgele sayı belirlemek.

                     

      $yeni_ad="Eklenecek Klasör Adı/".$yenile[rand(0,6)].$sayi_tut.$uzanti; // Yeni Dosya Adı Oluşturulup Klasör Kayıt Edilecek.
         if(move_uploaded_file($_FILES["images"]["tmp_name"],$yeni_ad)){
           echo "dosya başarıyla yüklendi";


         $sorgu=mysql_query("insert into Tablonuzun Adı (Eklenecek Sütun Adı) values ('$yeni_ad)");
             if($sorgu){
              echo "Veritabanına kaydedildi";
          }
              else{
              echo "kayıt sırasında hata oluştu";
          }
          }
              else{
                echo "dosya yüklenemedi";
          }
          }
               else{
                echo "dosya yalnızca jpeg/jpg formatında olabilir";
          }
          }
          }    else{
                echo "Dosya boyutu 1 MB ı geçemez";
      
      }

     }

?>

Resimi Veri Tabanından Çekme -->

Resimi çekmek istediğimiz php sayfasını oluşturalım.
 

 <?php
 include('baglanti.php'); // veri tabanı bağlantısı oluşturdugumuz sayfayı çağırıyoruz.
      $sorgu=mysql_query("select * from veri tabanında resimin bulunduğu tablo adı");
         if (mysql_num_rows($sorgu)){
            echo '<table>';
 
  while($liste=mysql_fetch_array($sorgu)){
       echo '<tr>';
       echo '<td><img src="'.$liste["veri tabanındaki resimin eklendiği sütununun adı"].'" width="150" height="150"/></td>';
    
        echo '</tr>';
  }
        echo '</table>';
}
?>

 

Benzer Haberler