KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI (ŞARTLI KOMUTLAR ) (EĞER İFADESİ)

Eklenme Tarihi: 21-05-2018
Ekleyen: Furkan Pektaş

KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI (ŞARTLI KOMUTLAR ) (EĞER İFADESİ)

Basit bir ifade ile Karşılaştırma Komutları, komuta koşulan şartın yerine getirilip getirilmemesine göre yapılacak işlemlerdir. Aşağıda vereceğim ilk örnekte kod kullanmayacağım, bunun yerine kodların ne anlama geldiğini söyleyeceğim. İkinci örnekte ise kodlar ile birlikte aynı işlemi yapacağız. Buna şöyle bir örnek verebiliriz;

int a=4;

 

Eğer Parantez İçindeki Şart Tutuyorsa Aşağıdaki Komutu Çalıştır ( a sayısının değeri 2’den küçük mü?)

{

Console.WriteLine(“byteadam”);

}

Eğer Yukarıdaki Şart Tutmuyorsa buradaki parantez içine bak ve tutuyorsa çalıştır ( a’nın değeri 3’den küçük mü?)

{

 

Console.WriteLine(“Kerem Uzun”);

}

Eğer Yukarıdaki hiç bir şart tutmuyor ise aşağıdaki komutu çalıştır

{

Console.WriteLine(“Şartlar Tutmadı”)

}

Görüldüğü üzere a değişkenine atanan değer 4’tür. Komut ilk önce ilk şarta bakar. Eğer tutuyor ise ilk şarttaki komutu çalıştırır. Eğer tutmuyor ise ikinci şarta bakacaktır. Oda tutmuyor ise en son işlemi yapar. Bunu pek çok defa tekrarlayabiliriz. Yani Eğer Yukarıdaki Şart Tutmuyor İse Parantez İçindeki Şartı Kontrol Et komutunu istediğimiz kadar tekrarlayabiliriz.